Alle meningen

Op deze pagina verschijnen alle meningen en reacties op de thema’s. Deel jouw mening via dit formulier.

Vitale stad

Met de komst van de Lochal, de andere ontwikkelingen in de Spoorzone, de Piushaven, Museumkwartier, als ook alle initiatieven rondom ‘Tilburg Stad van Makers’ staat T...

Paul J.

Binnenstad als werkgever en inclusief

Inclusieve binnenstad Grote mix van bewoners. Oud en jong, arm en rijk, verschillende leefstijlen, diversiteit aan huishoudentypes, tijdelijke bewoners ...

Samantha van Rooij

kunst en economie

Ik zou ervoor willen pleiten dat er dwarsverbanden tussen economie en cultuur worden ontwikkeld. Als de ene hand de andere wast en de gemeente faciliteert met een stukje ...

Tine van de Weyer

Wijkevoort

Lukt het Tilburg om duurzaam te worden? De hamvraag is wat een nieuw industrieterrein zoals Wijkevoort gaat bijdragen aan duurzaamheid? Tegen de stroom in van het actu...

Sylvia Roosen

Wijkevoort

Geen nieuwe dozen/logistiek in het nu nog mooie en rustige Wijkevoort! De plannen voor dit gebied worden veel te rooskleurig voorgesteld en de gemeente Tilburg heeft al v...

Carlo Wouters

Wijkevoort

Beste Raad, Geen Wijkevoort, alstublieft! Het is slecht voor Tilburg en haar bewoners. U bent er voor de Tilburgers en op kosten van de Tilburgers! Graag een Gem...

Wijkevoort

Gemeente heeft alles al opgetuigd om van Wijkevoort (naast de Reeshof, hoek Bredaseweg, Burgemeester Letschertweg) een industrieterrein te maken, volgezet met grote bedri...

Mario Hester

plan Wijkevoort

Beste  gemeente, Ik ben tegen het plan Wijkevoort omdat dit de lucht kwaliteit van onze wijk (Koolhoven) nog meer verslechterd. Wij hebben al zoveel last van de toene...

Peijen

Bouw Durendaelweg 2 – 4

In 2016 kregen de bewoners om de Durendaelweg 2 -4 een brief van de gemeente Tilburg dat op die plaats een bouwproject met projectontwikkelaar BPD en de bewoners er om he...

Castelijns

Wijkevoort

Kort maar krachtig: ik wil geen dozenbouw in het buitengebied! Vanwege gezondheid, leefbaarheid, natuur, duurzaamheid en beeldvorming van Tilburg. Je gaat toch niet wat j...

mirjam

Industie Wijkevoort

Graag willen we onze bezorgdheid uitspreken betreft de ontwikkelingen  Industrieterrein van Wijkevoort. We maken ons héél véél zorgen om onze natuur, landschap...

Marion1

Stad van Makers

Tilburg afficieert zich als stad van makers. Terecht, want daarvan zijn er veel. Alleen al op de prachtige instellingen die de stad rijk is. Denk aan de diverse opleiding...

Patrick van Berkel

#ikwilwelcultuur en groen!

Tilburg heeft zicht de laatste jaren als Stad van Makers op de kaart gezet, lokaal, provinciaal en nationaal. Dat heeft een zeer positief effect gehad. Cultuurwethouder M...

Marieke Vromans

Wijkevoort

Tilburg moet ook in de toekomst een fijne plek zijn om te wonen. Samen -inwoners, bedrijven, overheid- hebben we de taak om onze planeet bewoonbaar te houden voor vol...

Mary van Steen

Wijkevoort

Volkomen zinloos kost te veel natuur flora fauna en geld van de Tilburgers volkomen zinloos er komt nog meer vervuiling door productie transport terwijl Tilburg al vui...

M.teunissen

Wijkevoort

Prachtige natuur en boerderijen mogen nooit plaats maken voor verdozing. Dit gaat ten koste van het woongenot en gezondheid door luchtvervuiling, lawaai, verkeer, uitzich...

Eefje

Wijkevoort

Afgelopen week tijdens een van de omgevingsdialogen over Wijkevoort hebben we te horen gekregen dat bij de milieu-effectenrapportage (MER) de uitbreiding van de vliegbewe...

Tjeerd

Wijkevoort is alleen op papier duurzaam

Afgelopen week tijdens een van de omgevingsdialogen over Wijkevoort hebben we te horen gekregen dat bij de milieu-effectenrapportage (MER) de uitbreiding van de vliegbewe...

Tjeerd

Ontwikkelingen in Tilburg

Beste mensen. Ik ben geboren in Tilburg en woon er al lange tijd. Sinds 1998 woonachtig in de Reeshof. De wijk Reeshof, of liever stadsdeel met ruim 40.000 inwoners  ...

P. van der Put

Wijkervoort

Het ontwikkelen van een gebied waar Tilburg niets bij wint en de Tilburgers verliezen. Het gebied is door het opkopen van boerderijen aan elkaar gekoppeld en dus krijg...

Johan van Zon

Iedereen? Mits je digitaal vaardig bent !

Ik zit zelf in een groep NAH-getroffenen. Mensen die deels verlamd zijn, niet of slecht kunnen spreken, geen vervoer hebben hebben en/of  afhankelijk zijn  invalidenver...

Cor Boogaarts

Kunst en Cultuur

320.000 likes voor cultuurplekken in Tilburg, een groei in het aantal bedrijven in de creatieve sector, meer waardering voor de kunsten door Tilburgers, kunst heeft een b...

Piet Menu

Cultuurbeleid moet inclusiever zijn

Tilburg kan trots zijn op het culturele klimaat in de stad. Veel talent, veel ervaring en veel ondernemend cultureel vermogen schuilt er in ons Berlijn van Brabant. Maar ...

Gerard korthout

Groen, gezond en de buurt

Ik zie een hoop berichten van bomen planten en parken onderhouden maar met de komst van Wijkevoort gaat groen ten onder. Hierdoor is de balans van groene en open ruimte u...

Tim Dijkman

Bewonersparticipatie Wijkevoort

Heel mooi dat de gemeente en het College de bewoners en burgers van Tilburg zo wil betrekken bij ontwikkelingen in hun wijk en directe leefomgeving. Jammer dat de gemeent...

Stan

Wijkevoort

Reactie nav de omgevingsdialoog (?) 2e sessie. Sorry, maar die ambtenaren geven bij elke vraag aan dat ze het nog niet weten, dat het afhangt van verdere besluiten, va...

Helene1

Biodiversiteit

Het groenbeheer is gericht op maaien en niet op milieu beheer. Sinus maaien is een goede strategie, in de stad en buiten de stad lijden we door huidige groenbeheer veel b...

Jacko obels

Wijkevoort is niet duurzaam

U stelt dat u zorgt voor minder CO2 uitstoot. De plannen voor de ontwikkeling van Wijkevoort vermeerderen juist de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. En de luchtkwal...

Matthijs de Klerk

Wijkevoort

Reactie nav de omgevingsdialoog (?) 2e sessie. Sorry, maar die ambtenaren geven bij elke vraag aan dat ze het nog niet weten, dat het afhangt van verdere besluiten, va...

sven

Een groener gezondheidbevorderend Tilburg?

U geeft aan de ambitie te hebben voor een schoner, heler, groener en veiliger Tilburg, maar hoe strookt dit met de plannen voor de ontwikkeling van industriegebied in Wij...

M Lavrijsen

Wijkevoort

Ontwikkeling Wijkevoort als industrieterrein mag niet doorgaan, is nu een mooi groen gebied waardevol recreatiegebied voor Tilburg en een van de laatste groene gebieden i...

Ben van Broekhoven

Kunst en Cultuur – Stad van makers

Tilburg heeft zicht de laatste jaren als Stad van Makers op de kaart gezet, lokaal, provinciaal en nationaal. Dat heeft een zeer positief effect gehad. Cultuurwethouder M...

Geert Overdam

Wijkevoort

Er wordt via digitale weg een omgevings dialoog gehouden. Verantwoordelijken zoals wethouders zijn niet aanwezig en de ambtenaren mogen of kunnen geen antwoorden geven op...

Hunsche

Cultuureducatie verstevigt in 2020

De gemeente heeft mooie initiatieven van een stevige basis voorzien. Theaters Tilburg en theater De Nieuwe Vorst zijn gezien in hun enthousiaste en risicovolle inspanning...

Gwen Sengers

Cultuur

Mijn advies voor de komende jaren: zorg ervoor dat naast de culturele partijen die nu voor de komende jaren weer mogen rekenen op steun van de gemeente, op z'n minst een ...

Sophie Lambo

Wijkevoort

NIET doen al die dozen. Groen houdt ons gezond...

annemarie.glaser

Tilburgs cultuurbeleid

Tilburg is een toffe stad om in te wonen, in te werken en vooral ook een top plek om kunst en cultuur te maken en te beleven. En natuurlijk kan het altijd beter, mooier e...

Rob van Steen

Stad van makers?

Tilburg huisvest musea en podia met een landelijke uitstraling. Leuk voor de VVV, die de stad graag mag afficheren als 'rauw', maar ondertussen zijn in het afgelopen dece...

Nick J. Swarth

Cultuurbeleid?

Een openbare Tussenbalans op het cultuurbeleid mist helaas. Terwijl cultuur vervlochten is in de 3 grote transformaties van de stad. Het is ook hiervoor een goed moment i...

M.Prins

Kunst en cultuur

Tilburg wil een stad van makers zijn en heeft de afgelopen jaren goede stappen gezet om dat te realiseren. Vooral het makersfonds is daarin van enorm belang voor het vest...

Ontwikkeling burgerparticipatie

We mogen onze mening en zienswijze pas inbrengen als alles al in kannen en kruiken is en als er vragen zijn krijg je geen gedegen antwoord.De dialoog over Wijckevoort is ...

Wies Wouters vd Wouw

Wijkevoort in relatie tot duurzaamheid; schoner, heler, groener en veiliger

Hoe kan Tilburg verantwoorden dat het kiest voor duurzaamheid, schoner en groener als het de ontwikkeling van Wijkevoort doorzet? Door Tilburg, lees Stadsbos 013 is he...

admin

wijkevoort

wij vinden het ongehoord dat de reacties van de bewoners in de directe omgeving van het nog te realiseren industrieterrein wijkevoort niet serieus worden genomen. In d...

andrea

wijkevoort nu groen maar straks???

op een heel mooi stukje cultuurhistorisch landschap is een lelijk industrieterrein de planning! Waar nu nog koeien en paarden grazen en waar mensen graag wandelen en f...

andrea

Wijkevoort

Als inwoner van Tilburg, specifiek Koolhoven zijn wij recentelijk geïnformeerd over het compleet onzinnige en uiterst ongezonde plan van de gemeente Tilburg om een XXL b...

Dennis

Wijkevoort

Geen industrie in ons Brabants Landschap is het pas genoeg als er niets meer over is? En we omgeven zijn door industrie Tilburg industriestad!! Ik zou liever zien Tilburg...

Helene

Wijkevoort

Ik zie liever een gezond en gelukkig Tilburg als Tilburg industriestad! Straks zijn we omgeven door industrie en van welke kant de wind ook komt altijd foute boel. Nergen...

Helene

Wijkevoort versus gemeentebestuur

Wijkevoort, een stukje groen aan de rand van Tilburg, staat op de nominatie om te worden gesloopt. De gemeentbestuurders van Tilburg hebben daartoe besloten. Waarom? dat ...

Theo van der Hoeven

wijkevoort

Met de ontwikkelingen van Wijkevoort wordt er een grote aanslag gedaan op de natuur en de bewoners. Dit zal een negatieve invloed hebben op gezondheid en welzijn van mens...

a wouters

Wijkevoort

Gezond en gelukkig betekent voor de inwoners van de Reeshof en bewoners van het gebied wijkevoort dat er geen industrie komt op wijkevoort. Hou de groene zone groen. De v...

Remco

Bestrating

Ik wandel bijna dagelijks door de wijk en moet goed opletten waar ik loop. Eigenlijk zijn er overal opstakels. Er moet echt opnieuw bestraat worden. Ook de Wetering...

Janny

Inwonersparticipatie rondom Wijkevoort

De coalitie en het college verwijzen steeds naar afspraken uit 2014 en de omgevingsvisie uit 2015 waarin beschreven staat dat Wijkevoort mogelijk een luchtvaartcampus gaa...

admin

Tilburg Schoon, heel, groen en veilig

Dankuwel dat u ons in de gelegenheid stelt om te reageren op uw beleid. Op diverse manieren maakt u ons kenbaar dat groen en openbaar groen belangrijk is voor ons welz...

admin

Iedereen telt

Mijn mening is dat ik niet meetelt in deze stad waar ik geboren en getogen ben. wat ik ook in een brief naar wethouder Dols schrijf wordt gewoon zoals men vroeger deed...

Louis Versluis

verloederend Tilburg

Ik woon in -nagenoeg- de binnenstad, beschermd stadsgezicht zelfs en vind het ongelooflijk hoe vies en vuil het hier eigenlijk altijd wel is. Ook op mijn fiets door ander...

Hettie

Veiligheid en woongenot

Helaas overlegt de Gemeente nog steeds niet met bewoners als het gaat om maatschappelijk gevoelige voorzieningen. Ondanks de goede voornemens en de door de Gemeente zelf ...

Jet de Kuijer

Positieve bijdrage

Door het feit dat de gemeente Tilburg vertrouwen heeft gesteld in een samenwerking en in ons, als stichting OpGroeneVoet en burgerinitiatief /3-jarig project #1000BlauweT...

Janneke de Vries

Wijkcentra

We willen in Tilburg iedereen mee laten doen dan vind ik het onbegrijpelijk dat een sociale instelling die in opdracht van de gemeente werkt zonder overleg met de opdrach...

John

Parkeerbeleid

Beste gemeente, In de Tilburgse Koerier las ik de oproep vanuit de gemeenteraad om je als medeburger te laten horen over het beleid welke de gemeente voorstaat. Je la...

E. Kuijpers

Wijkevoort

Dankuwel dat u ons in de gelegenheid stelt om te reageren op uw beleid. Op diverse manieren maakt u ons kenbaar dat groen en openbaar groen belangrijk is voor ons welz...

admin

Groenvoorziening Piushaven

Graag zouden wij de 2 bomenrijen langs de Havendijk(Piushaven) uitgedund hebben zodat we de bootjes weer langs zien varen! Dat wordt ons door de steeds breder wordende...

mieke

Fietspad Leijpark

Hoi Als je als inwoner zelf actief in zet en Petit inlevert met 883 handtekeningen voor fietspad veilig langs de Kempenbaan in december 2017 bij de raad, en het person...

henk de winter

Groen

Nee, Tilburg wordt alsmaar minder groen, prachtige oude bomen moeten wijken voor huizen en restaurants, in de binnenstad wordt veel groen opgeruimd en vervangen door imit...

Jaco

Industrie

Door alsmaar bedrijventerreinen te blijven aanleggen komen de bewoners van Tilburg nog meer in de problemen door de slechte luchtkwaliteit. We worden ingesloten door eila...

Jaco

stedenbouw en bereikbaarheid

Allereerst een groot compliment! Gemiddeld genomen doen jullie het uitstekend! Dat geldt voor jullie allemaal, ook al ben ik het politiek niet met iedereen eens, maar toc...

Bert Bruijnen

Ondergrondse Afvalcontainer en dumpen

Meer dan een jaar geleden hebben wij contact gehad met Oscar over het dumpen bij de ondergrondse container aan de bemmelstraat. Er zou door de gemeente nactie worden tege...

Jacco van de Brake

Algemeen

Tilburg heeft in de geschiedenis een paar momenten gehad dat zij in de voorhoede van gemeenten opereerde. Dat waren momenten dat er echt gefocust werd. Iedereen raadplege...

Jaap

Kermis

Vergeet bij alle veranderingen in de stad de kermis niet die dreigt steeds meer ruimte te verliezen voor de echt grote atracties...

Peter1

Onderhoud openbaar groen en wegen

gedeeltes van de Reeshof worden zeer slecht onderhouden, het onkruid groeit bijna in de huizen. de kwaliteit van de wegen, vooral in de Lemmerstraat, kapot gereden doo...

Barten

Worden de inwoners bij de plannen van de gemeente betrokken?

Nee ABSOLUUT NIET: waarom? Vuistregel 1: "Tilburg en verkeer gaan nu eenmaal NIET samen, de auto wordt VERBANNEN EN UITGEMOLKEN in de Tilburgse binnenstad. 2. Heel Tilbur...

Kees

ZWERFAVAL

Een hardere aanpak om zwerfafval te verminderen dient er te komen. Sinds enkele weken zijn acht vrijwilligers uit De Blaak doende het zwerfafval in en rond De Blaak te ve...

Ko Schaaders

Veegbeleid Tilburg

De schônste stad van’t laand Ik was op visite bij m’n zwager aan de auteurs ln. In Tilburg. Ik keek zo naar buiten en zei verrek ik wist niet dat ze bij de gemeente...

Tijn Basters

Vitale stad – stedelijke ontwikkeling

Beste mensen van de gemeente, Het uitgangspunt om het gebied rond het stadhuis te ontwikkelen tot een ruimte met een hoge kwaliteit als het gaat om beeld en verblijf s...

Kees-Luc Simons

Hernieuwbare energie

Is de gemeenteraad en verantwoordelijk wethouder op de hoogte van de nadelen van windmolenparken,zonnepanelen en biomassacentrale en het vergelijk met gas? Heeft de gemee...

J. Westen

Entree Pieter Vreedeplein vanaf de Heuvel

De entree van het Pieter Vreedeplein is mij een doorn in het oog. Ik vroeg hier al op diverse apps en weduwes aandacht voor. Ik snap dat de horeca-ondernemers hun afval k...

Peer Elshout

Vitale stad

Ik vind dat het in Tilburg best goed gaat, er wordt aan veel dingen gewerkt. Waar ben je niet tevreden over: dat zijn de uitbreidingen in het buitengebied!!!  Je houd...

Ine Spijkers

Tof?

Is Tilburg tof? Nou, nee. De Tilburger heeft bij de laatste verkiezingen duidelijk niet gekozen voor een Linkse koers en links is helemaal niet zo tof als d66, PvdA, SP o...

J. V. Lieshout

Kunst en cultuur

Ik mis in de Tussenbalans een visie op het belang van kunst en cultuur in de stad. Tilburg is een stad van makers. Welk beleid wordt er gevoerd om ervoor te zorgen dat er...

Sander Neijnens

Ketelhavenplein Reeshof

Al sinds 15 mei 2008 zijn er wensen om Ketelhavenplein en omgeving anders en veiliger in te richten. In mrt 2019 heb ik via lst vragen laten stellen aan gemeenteraad hier...

Walter Zwerts
Wordpress site laten maken door Converzo.nl