Worden we betrokken bij de ontwikkeling van onze wijken, buurten en dorpen?

Is de gemeente het beter gaan doen in zijn interactie met inwoners en organisaties in buurten en wijken? Voelen inwoners zich daardoor betrokken? En worden wensen en klachten beter opgevolgd?

Geef je mening! Hoe staat Tilburg er voor op het gebied van inwonersparticipatie?
Is er voldoende bereikt en wordt er voldoende gedaan? Waar ben je tevreden over? Waar ben je niet tevreden over? Wat ontbreekt er volgens jou? Heb je ideeën of voorstellen? Op welk gebied of onderdeel moet er een tandje bij? En waar mag het een tandje minder?

Dat wil de gemeenteraad graag van je weten. Tot vrijdag 3 juli  bestaat voor iedereen in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout de mogelijkheid om te reageren op de resultaten van de Tussenbalans.

Geef je mening ⮕ 

Raadsleden gaan ook graag met jou in gesprek om jouw mening of ideeën te horen.  Meld je aan voor de videobijeenkomst Inwonersparticipatie!. Meer informatie >>

Wil je weten wat er in de Tussenbalans staat en wat onder dit thema valt? Klik dan op de onderstaande onderdelen.

Hier gaat het om!

Samen en dichtbij, zo wil de gemeente voor en met inwoners aan de slag. Dus met aandacht voor mensen in hun wijken, buurten en dorpen en met aandacht voor de dingen die daar spelen. De gemeente is duidelijk over wat er wel en niet kan. Maar tegelijk wordt serieus geluisterd en gekeken naar wat inwoners willen en mogelijk zelf kunnen. Zij weten immers vaak wat nodig is om hun woon- en leefomgeving te verbeteren. Initiatieven vanuit de samenleving worden gestimuleerd en bereiken de bureaus en agenda’s van wie er in de gemeentelijke organisatie of bij het bestuur over gaat.

Wat staat er centraal in de periode 2018-2022?

De gemeente pakt zaken aan samen met de mensen in wijken, buurten en dorpen. Iedereen kan bij de gemeente terecht met grote en kleine ideeën. Mensen kunnen ook zelf aan de slag in hun omgeving en krijgen daar de ruimte voor. Het wijkgericht werken wordt verder verfijnd, waarbij de wijkwethouders aanjagers van de dialoog zijn. Samen met inwoners maakt de gemeente wijkagenda’s, waarin de afspraken staan hoe er samen aan een schone, hele, groene en veilige wijk wordt gewerkt. En ook aan een duurzame en sociale wijk.

Wat is er tot nu toe gedaan?

Wanneer je in grote lijnen kijkt naar inwonersparticipatie, zijn dit de belangrijkste feiten:

  • Het ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving heeft geleid tot een veelheid aan burgerinitiatieven.
  • De laatste jaren hebben duidelijk gemaakt dat een succesvolle ontwikkeling van de stad om een gezamenlijke aanpak vraagt en begint bij wat (toekomstige) inwoners nodig hebben. Zo is onder andere in de Reeshof, Piushaven en binnenstad intensief samengewerkt met partners en inwoners.
  • De wijkagenda’s worden steeds meer gemeengoed. In zes wijken wordt hiermee al gewerkt. In tien wijken zijn de wijkagenda’s in een vergevorderd stadium. En in nog eens zes wijken zijn de wijkagenda’s in ontwikkeling en zijn hierover de gesprekken gaande met inwoners, ondernemers en andere partners.
  • Er wordt geoefend met andere vormen van wijkgericht werken. Bijvoorbeeld bij de pilot Noordhoek in het kader van de Omgevingswet en in het project Noord Schoon. Hierdoor worden ervaringen opgedaan om steeds beter met inwoners in wijken samen te werken.
Wat is er verder gedaan?

Zoomen we in op het onderwerp inwonersparticipatie, dan valt het volgende te noteren:

  • Het in september 2018 gestarte experiment ‘Maak je Punt’ waarbij inwoners onderwerpen en initiatieven bij de raad op de agenda kunnen krijgen.
  • In oktober 2019 was er voor het eerst een jongerenpitch. Het onderwerp was de begroting 2020, maar jongeren konden ook in bredere zin ideeën aandragen over de toekomst van hun stad. Ook in 2020 heeft een editie plaatsgevonden. De jongerenpitch zal regelmatig terugkomen.
Wat is er nog niet gedaan en wat staat er nog te gebeuren?

Niet alles wat in de periode 2018-2020 moest gebeuren, is al gedaan. Er zitten ook zaken nog in de pijplijn, waarover al wel besluiten zijn genomen.

  • Er zijn nog verbeterstappen nodig. De gemeente wil nog meer openstaan voor initiatieven uit de samenleving. Hiervoor wordt een Actieplan Inwonersparticipatie opgesteld.
  • Bij plannen voor de openbare ruimte heeft de gemeente stappen gezet om de dialoog met inwoners en partners te verbeteren. Intensivering van de samenwerking levert tastbare resultaten op, maar is nog niet altijd gemeengoed.
  • Bekeken wordt hoe de communicatie met bewoners rond bouwplannen kan worden verbeterd, wanneer niet de gemeente maar een andere partij het plan uitvoert.

Wijkevoort

Geen nieuwe dozen/logistiek in het nu nog mooie en rustige Wijkevoort! De plannen voor dit gebied worden veel te rooskleurig voorgesteld en de gemeente Tilburg heeft al v...

Carlo Wouters

Bouw Durendaelweg 2 – 4

In 2016 kregen de bewoners om de Durendaelweg 2 -4 een brief van de gemeente Tilburg dat op die plaats een bouwproject met projectontwikkelaar BPD en de bewoners er om he...

Castelijns

Groen, gezond en de buurt

Ik zie een hoop berichten van bomen planten en parken onderhouden maar met de komst van Wijkevoort gaat groen ten onder. Hierdoor is de balans van groene en open ruimte u...

Tim Dijkman

Wijkevoort

Reactie nav de omgevingsdialoog (?) 2e sessie. Sorry, maar die ambtenaren geven bij elke vraag aan dat ze het nog niet weten, dat het afhangt van verdere besluiten, va...

Helene1

Wijkevoort

Reactie nav de omgevingsdialoog (?) 2e sessie. Sorry, maar die ambtenaren geven bij elke vraag aan dat ze het nog niet weten, dat het afhangt van verdere besluiten, va...

sven

Wijkevoort

Ontwikkeling Wijkevoort als industrieterrein mag niet doorgaan, is nu een mooi groen gebied waardevol recreatiegebied voor Tilburg en een van de laatste groene gebieden i...

Ben van Broekhoven

Ontwikkeling burgerparticipatie

We mogen onze mening en zienswijze pas inbrengen als alles al in kannen en kruiken is en als er vragen zijn krijg je geen gedegen antwoord.De dialoog over Wijckevoort is ...

Wies Wouters vd Wouw

wijkevoort

wij vinden het ongehoord dat de reacties van de bewoners in de directe omgeving van het nog te realiseren industrieterrein wijkevoort niet serieus worden genomen. In d...

andrea

Inwonersparticipatie rondom Wijkevoort

De coalitie en het college verwijzen steeds naar afspraken uit 2014 en de omgevingsvisie uit 2015 waarin beschreven staat dat Wijkevoort mogelijk een luchtvaartcampus gaa...

admin

Veiligheid en woongenot

Helaas overlegt de Gemeente nog steeds niet met bewoners als het gaat om maatschappelijk gevoelige voorzieningen. Ondanks de goede voornemens en de door de Gemeente zelf ...

Jet de Kuijer

Algemeen

Tilburg heeft in de geschiedenis een paar momenten gehad dat zij in de voorhoede van gemeenten opereerde. Dat waren momenten dat er echt gefocust werd. Iedereen raadplege...

Jaap

Worden de inwoners bij de plannen van de gemeente betrokken?

Nee ABSOLUUT NIET: waarom? Vuistregel 1: "Tilburg en verkeer gaan nu eenmaal NIET samen, de auto wordt VERBANNEN EN UITGEMOLKEN in de Tilburgse binnenstad. 2. Heel Tilbur...

Kees

Ketelhavenplein Reeshof

Al sinds 15 mei 2008 zijn er wensen om Ketelhavenplein en omgeving anders en veiliger in te richten. In mrt 2019 heb ik via lst vragen laten stellen aan gemeenteraad hier...

Walter Zwerts
Wordpress site laten maken door Converzo.nl