Wordt Tilburg schoner, heler, groener en veiliger?

Hoe is het met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving? Ervaren inwoners en bezoekers van de stad die als schoon, heel, groen en veilig? Draagt de openbare ruimte bij aan de gezondheid van inwoners?

Geef je mening! Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de openbare ruimte in Tilburg?
Is er voldoende bereikt en wordt er voldoende gedaan? Waar ben je tevreden over? Waar ben je niet tevreden over? Wat ontbreekt er volgens jou? Heb je ideeën of voorstellen? Op welk gebied of onderdeel moet er een tandje bij? En waar mag het een tandje minder?

Dat wil de gemeenteraad graag van je weten. Tot vrijdag 3 juli  bestaat voor iedereen in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout de mogelijkheid om te reageren op de resultaten van de Tussenbalans.

Geef je mening ⮕ 

Raadsleden gaan ook graag met jou in gesprek om jouw mening of ideeën te horen.  Meld je aan voor de videobijeenkomst Openbare Ruimte!. Meer informatie >>

Wil je weten wat er in de Tussenbalans staat en wat onder dit thema valt? Klik dan op de onderstaande onderdelen.

Hier gaat het om!

De meeste mensen houden ervan dat het thuis netjes is. Schoon, geen kapotte dingen maar alles heel. Veilig, dat moet het thuis ook zijn. En als we een tuin of balkon hebben, houden we vaak van het nodige groen. Buiten is het net als thuis. Zodra je de deur uit stapt, wil je ook dat alles schoon, heel, veilig en groen is. Buiten, dat noemen we de publieke ruimte. Dat is niet zomaar de straat of het plein die de gemeente moet onderhouden. Buiten is van ons allemaal, het is de ruimte die we met elkaar vormen. Waar we samen verantwoordelijk voor zijn. Gemeente, inwoners en tal van partijen die er een rol of functie hebben. Samen kiezen we wat er in een buurt, wijk of dorp nodig is. Dat beschrijven we in wijkagenda’s en die zijn de leidraad voor de stappen die we samen zetten.

Wat staat er centraal in de periode 2018-2022?

De gemeente gaat samen met inwoners en bedrijven aan de slag om straten, buurten, parken en bossen beter te onderhouden en te beheren. De gemeente investeert in schoon, heel, groen en veilig en bepaalt samen met de buurt wat er het hardst nodig is en moet worden gedaan.

Waar nodig wordt de openbare ruimte aantrekkelijker en sociaal veilig, zodat kinderen kunnen spelen in natuurlijke speeltuinen, jong en oud prettig kunnen wandelen door de buurt en er bankjes zijn om elkaar te ontmoeten.

Toegankelijkheid voor iedereen is daarbij belangrijk evenals een uitdagende groene omgeving die uitnodigt tot bewegen en bijdraagt aan de gezondheid van de bewoners.

Voor de kwaliteitsverbetering van de publieke ruimte is in de periode 2018-2022 extra geld beschikbaar: 10,6 miljoen euro. Dat geld gaat naar speeltoestellen, straatmeubilair en groen. Daarnaast was er voor de jaren 2019 en 2020 een fonds van 2,5 miljoen euro voor experimenten in de publieke ruimte.

Wat is er tot nu toe gedaan?

Wanneer je naar de grote lijnen kijkt van de verdere ontwikkeling van de openbare ruimte, zijn dit de belangrijkste feiten:

 • De gemeente stelt samen met de buurten, wijken en dorpen wijkagenda’s op. Die zijn geen doel op zich maar een bruikbaar instrument om goed samen te werken.
 • Het onderhoud op drukke plekken, zoals winkelcentra, heeft een impuls gekregen.
 • Er zijn 13 verschillende experimenten in wijken uitgevoerd of in uitvoering. Bijvoorbeeld ‘het ontstenen van een wijk’ en de realisatie van muurschilderingen (o.a. Koopvaardijstraat), groene entrees (o.a. Quirijnstoklaan) en vaste plantvakken. Met ouderen zijn gesprekken gestart over de aanleg van ‘zilveren wandelroutes’, die inmiddels op de tekentafel liggen. Deze  ‘Kuierpaden’ komen onder andere in de Reeshof en Tilburg Noord.
 • ‘Het ontstenen’ van diverse plekken in de stad gaat voortvarend. Het uiterlijk van deze omgeving krijgt een minder hard karakter, onder andere door meer groen aan te brengen. Inmiddels is er 4.200 vierkante meter ontsteend: Noordhoekring, citypark en Ringbaan West. Voor 2020 staan nog op het programma: Hasseltrotonde, Puccinilaan, Ketelhavenplein, Gerardusplein, Dalemdreef en Tongerloplein.
 • De gemeentelijke meldpunten voor klachten in de openbare ruimte zijn gebundeld (operatie Slagkracht). De tevredenheid onder melders is hierdoor verbeterd (score juli 2019: 8,4).
 • Zogeheten ‘doorbraakinitiatieven’ blijken te werken. Problemen in de publieke ruimte worden dan samen aangepakt met bijvoorbeeld veiligheidsvraagstukken of economische aspecten. Voorbeeld van deze initiatieven zijn Food bij Stokhasselt, ArtVillage bij het Ypelaerpark, collectiever wonen in de Kapelmeesterlaanflat, de aanpak van winkelstrips en de samen met partners ontwikkelde gemeenschapsschool aan de Schiphollaan.
 • Door de inzet van een scanauto is de parkeeroverlast verminderd.
 • Mede dankzij de kwaliteitsverbetering van de publieke ruimte is Tilburg gedaald op de nationale lijst van onveilige steden.
Wat is er verder gedaan?

Zoomen we in op de ontwikkeling van de openbare ruimte, dan valt het volgende te noteren:

 • Het Wagnerplein is volledig aangepakt en heeft met een nieuwe opzet en inrichting een metamorfose ondergaan. Het nieuwe plein zorgt samen met het wijkcentrum, de bibliotheek en de sportaccommodatie voor meer beleving en (sociale) veiligheid.
 • Ook het Pater van den Elzenplein heeft een nieuwe opzet en inrichting gekregen. Dit biedt de mogelijkheid om na te denken over een verdere aanpak van de wijk; ook als het gaat om de relaties met Stappegoor en het ziekenhuis ETZ.
 • Er zijn groeizuilen geplaatst in lege plantvakken en de plantvakken in de Prof. Verbernelaan zijn ingericht met vaste planten.
 • De bloembollenpoll is uitgevoerd. Daaruit blijkt dat mensen positief staan tegenover het aanplanten met bloembollen. De aanplant van bloembollen is slechts een kleine ingreep en kost relatief weinig. Bij de groene entrees van de stad zijn dan ook veel bloembollen geplant.
 • In 2020 verschijnen er pop-up parken aan de Jan Evertsenstraat, Jan de Witstraat en het Bernardusplein.
 • In de Reeshof zijn 1.500 vogelnestkastjes ter beschikking gesteld.
Wat is er nog niet gedaan en wat staat er nog te gebeuren?

Niet alles wat in de periode 2018-2020 moest gebeuren, is al gedaan. Er zitten ook zaken nog in de pijplijn, waarover al wel besluiten zijn genomen.

 • Er zijn concrete plannen voor de realisatie van nieuwe speel- en beweegplakken: Bavelpark, Zorgvlied en Urban Athletes Park in de Reeshof.
 • Een schone, hele, veilige en groene publieke ruimte vraagt om maatwerk per wijk. Met algemeen geldende normen voor inrichting en onderhoud blijken kom je er niet. Dat is onder andere de les van experimenten in Dalem en Gesworen Hoek. De opvatting over wat schoon, heel, veilig en groen is, verschilt per buurt, wijk en dorp. Deze inzichten moeten nu een plek krijgen in beleid en aanpak.
 • De gemeente heeft stappen gezet om de dialoog met inwoners en partners in de stad te verbeteren. Intensivering van de samenwerking levert tastbare resultaten op, maar is nog geen gemeengoed.
 • Wanneer je door Tilburg loopt, fietst of rijdt, valt één ding direct op: hoeveel afval er bij containers wordt gezet of wordt gedumpt. De boetes hierop zijn fors, maar dat leidt helaas nog niet tot ander gedrag.
 • Ondermijning is een traject van lange adem. De bestrijding levert kleine en grote successen op, maar het einde is nog niet in zicht.

Wijkevoort

Beste Raad, Geen Wijkevoort, alstublieft! Het is slecht voor Tilburg en haar bewoners. U bent er voor de Tilburgers en op kosten van de Tilburgers! Graag een Gem...

plan Wijkevoort

Beste  gemeente, Ik ben tegen het plan Wijkevoort omdat dit de lucht kwaliteit van onze wijk (Koolhoven) nog meer verslechterd. Wij hebben al zoveel last van de toene...

Peijen

Wijkevoort

Kort maar krachtig: ik wil geen dozenbouw in het buitengebied! Vanwege gezondheid, leefbaarheid, natuur, duurzaamheid en beeldvorming van Tilburg. Je gaat toch niet wat j...

mirjam

Industie Wijkevoort

Graag willen we onze bezorgdheid uitspreken betreft de ontwikkelingen  Industrieterrein van Wijkevoort. We maken ons héél véél zorgen om onze natuur, landschap...

Marion1

Wijkevoort

Volkomen zinloos kost te veel natuur flora fauna en geld van de Tilburgers volkomen zinloos er komt nog meer vervuiling door productie transport terwijl Tilburg al vui...

M.teunissen

Wijkevoort

Prachtige natuur en boerderijen mogen nooit plaats maken voor verdozing. Dit gaat ten koste van het woongenot en gezondheid door luchtvervuiling, lawaai, verkeer, uitzich...

Eefje

Wijkevoort

Afgelopen week tijdens een van de omgevingsdialogen over Wijkevoort hebben we te horen gekregen dat bij de milieu-effectenrapportage (MER) de uitbreiding van de vliegbewe...

Tjeerd

Wijkevoort is alleen op papier duurzaam

Afgelopen week tijdens een van de omgevingsdialogen over Wijkevoort hebben we te horen gekregen dat bij de milieu-effectenrapportage (MER) de uitbreiding van de vliegbewe...

Tjeerd

Ontwikkelingen in Tilburg

Beste mensen. Ik ben geboren in Tilburg en woon er al lange tijd. Sinds 1998 woonachtig in de Reeshof. De wijk Reeshof, of liever stadsdeel met ruim 40.000 inwoners  ...

P. van der Put

Wijkervoort

Het ontwikkelen van een gebied waar Tilburg niets bij wint en de Tilburgers verliezen. Het gebied is door het opkopen van boerderijen aan elkaar gekoppeld en dus krijg...

Johan van Zon

Een groener gezondheidbevorderend Tilburg?

U geeft aan de ambitie te hebben voor een schoner, heler, groener en veiliger Tilburg, maar hoe strookt dit met de plannen voor de ontwikkeling van industriegebied in Wij...

M Lavrijsen

Wijkevoort

Er wordt via digitale weg een omgevings dialoog gehouden. Verantwoordelijken zoals wethouders zijn niet aanwezig en de ambtenaren mogen of kunnen geen antwoorden geven op...

Hunsche

Wijkevoort

NIET doen al die dozen. Groen houdt ons gezond...

annemarie.glaser

Wijkevoort in relatie tot duurzaamheid; schoner, heler, groener en veiliger

Hoe kan Tilburg verantwoorden dat het kiest voor duurzaamheid, schoner en groener als het de ontwikkeling van Wijkevoort doorzet? Door Tilburg, lees Stadsbos 013 is he...

admin

wijkevoort nu groen maar straks???

op een heel mooi stukje cultuurhistorisch landschap is een lelijk industrieterrein de planning! Waar nu nog koeien en paarden grazen en waar mensen graag wandelen en f...

andrea

Wijkevoort

Als inwoner van Tilburg, specifiek Koolhoven zijn wij recentelijk geïnformeerd over het compleet onzinnige en uiterst ongezonde plan van de gemeente Tilburg om een XXL b...

Dennis

Wijkevoort

Geen industrie in ons Brabants Landschap is het pas genoeg als er niets meer over is? En we omgeven zijn door industrie Tilburg industriestad!! Ik zou liever zien Tilburg...

Helene

Wijkevoort

Ik zie liever een gezond en gelukkig Tilburg als Tilburg industriestad! Straks zijn we omgeven door industrie en van welke kant de wind ook komt altijd foute boel. Nergen...

Helene

Wijkevoort versus gemeentebestuur

Wijkevoort, een stukje groen aan de rand van Tilburg, staat op de nominatie om te worden gesloopt. De gemeentbestuurders van Tilburg hebben daartoe besloten. Waarom? dat ...

Theo van der Hoeven

wijkevoort

Met de ontwikkelingen van Wijkevoort wordt er een grote aanslag gedaan op de natuur en de bewoners. Dit zal een negatieve invloed hebben op gezondheid en welzijn van mens...

a wouters

Wijkevoort

Gezond en gelukkig betekent voor de inwoners van de Reeshof en bewoners van het gebied wijkevoort dat er geen industrie komt op wijkevoort. Hou de groene zone groen. De v...

Remco

Bestrating

Ik wandel bijna dagelijks door de wijk en moet goed opletten waar ik loop. Eigenlijk zijn er overal opstakels. Er moet echt opnieuw bestraat worden. Ook de Wetering...

Janny

Tilburg Schoon, heel, groen en veilig

Dankuwel dat u ons in de gelegenheid stelt om te reageren op uw beleid. Op diverse manieren maakt u ons kenbaar dat groen en openbaar groen belangrijk is voor ons welz...

admin

verloederend Tilburg

Ik woon in -nagenoeg- de binnenstad, beschermd stadsgezicht zelfs en vind het ongelooflijk hoe vies en vuil het hier eigenlijk altijd wel is. Ook op mijn fiets door ander...

Hettie

Positieve bijdrage

Door het feit dat de gemeente Tilburg vertrouwen heeft gesteld in een samenwerking en in ons, als stichting OpGroeneVoet en burgerinitiatief /3-jarig project #1000BlauweT...

Janneke de Vries

Wijkevoort

Dankuwel dat u ons in de gelegenheid stelt om te reageren op uw beleid. Op diverse manieren maakt u ons kenbaar dat groen en openbaar groen belangrijk is voor ons welz...

admin

Groenvoorziening Piushaven

Graag zouden wij de 2 bomenrijen langs de Havendijk(Piushaven) uitgedund hebben zodat we de bootjes weer langs zien varen! Dat wordt ons door de steeds breder wordende...

mieke

Fietspad Leijpark

Hoi Als je als inwoner zelf actief in zet en Petit inlevert met 883 handtekeningen voor fietspad veilig langs de Kempenbaan in december 2017 bij de raad, en het person...

henk de winter

Groen

Nee, Tilburg wordt alsmaar minder groen, prachtige oude bomen moeten wijken voor huizen en restaurants, in de binnenstad wordt veel groen opgeruimd en vervangen door imit...

Jaco

Industrie

Door alsmaar bedrijventerreinen te blijven aanleggen komen de bewoners van Tilburg nog meer in de problemen door de slechte luchtkwaliteit. We worden ingesloten door eila...

Jaco

Ondergrondse Afvalcontainer en dumpen

Meer dan een jaar geleden hebben wij contact gehad met Oscar over het dumpen bij de ondergrondse container aan de bemmelstraat. Er zou door de gemeente nactie worden tege...

Jacco van de Brake

Onderhoud openbaar groen en wegen

gedeeltes van de Reeshof worden zeer slecht onderhouden, het onkruid groeit bijna in de huizen. de kwaliteit van de wegen, vooral in de Lemmerstraat, kapot gereden doo...

Barten

ZWERFAVAL

Een hardere aanpak om zwerfafval te verminderen dient er te komen. Sinds enkele weken zijn acht vrijwilligers uit De Blaak doende het zwerfafval in en rond De Blaak te ve...

Ko Schaaders

Veegbeleid Tilburg

De schônste stad van’t laand Ik was op visite bij m’n zwager aan de auteurs ln. In Tilburg. Ik keek zo naar buiten en zei verrek ik wist niet dat ze bij de gemeente...

Tijn Basters

Vitale stad

Ik vind dat het in Tilburg best goed gaat, er wordt aan veel dingen gewerkt. Waar ben je niet tevreden over: dat zijn de uitbreidingen in het buitengebied!!!  Je houd...

Ine Spijkers
Wordpress site laten maken door Converzo.nl