Wordt Tilburg economisch sterker?

Is Tilburg op weg naar een innovatieve en duurzame economie? Heeft de stad een aantrekkelijk vestigingsklimaat? En biedt de arbeidsmarkt voor iedereen voldoende kansen?

Geef je mening! Hoe is het gesteld met de economie van Tilburg?
Is er voldoende bereikt en wordt er voldoende gedaan? Waar ben je tevreden over? Waar ben je niet tevreden over? Wat ontbreekt er volgens jou? Heb je ideeën of voorstellen? Op welk gebied of onderdeel moet er een tandje bij? En waar mag het een tandje minder?

Dat wil de gemeenteraad graag van je weten. Tot vrijdag 3 juli  bestaat voor iedereen in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout de mogelijkheid om te reageren op de resultaten van de Tussenbalans.

Geef je mening ⮕ 

Raadsleden gaan ook graag met jou in gesprek om jouw mening of ideeën te horen.  Meld je aan voor de videobijeenkomst Vitale Stad!. Meer informatie >>

Wil je weten wat er in de Tussenbalans staat en wat onder dit thema valt? Klik dan op de onderstaande onderdelen.

Hier gaat het om!

Aandacht schenken aan de economie betekent aan de ene kant behouden wat je hebt en aan de andere kant kansen scheppen en pakken voor vernieuwingen. Tilburg heeft een sterk en divers midden- en kleinbedrijf. Daar gedijt de stedelijke economie prima in, ook als het om vernieuwingen gaat. Verder biedt Tilburg letterlijk de ruimte aan kantoren, de zakelijke dienstverlening én aan grote en kleine bedrijven waar het draait om kennis. De economische toekomst van Tilburg zal het vooral moeten hebben van kennisintensieve en innovatieve bedrijvigheid. Daarbij wordt gedacht aan bedrijven die data, artificial intelligence en internet- en communicatietechnologie koppelen aan kennis van het menselijk handelen. Daar moet de groei vandaan komen. Ook op de arbeidsmarkt, zowel voor de onder- én bovenkant van de arbeidsmarkt. En dus is het beleid daar specifiek op afgestemd.

Wat staat er centraal in de periode 2018-2022?

De economische basis van de stad moet op orde zijn. Versterking van de economie is nodig om ervoor te zorgen dat mensen hier graag wonen en werken en bedrijven zich graag vestigen. Bij die versterking ligt het accent op de kenniseconomie. Tilburg heeft als onderwijs- en kennisstad een stevige basis om die verder uit te bouwen. Tilburg moet ook klaar zijn voor de nieuwe economie. Snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, data, artificiële intelligentie en circulaire economie bieden volop kansen. Denk aan slimme en creatieve -vaak kapitaalintensieve- dienstverleners en maakbedrijven en aan sectoren als logistiek en vrije tijd. Ook voor hen moet Tilburg aantrekkelijk zijn: om te starten door te starten en te groeien. Dus moet je als stad talenten, ondernemers en bedrijven aan je weten te binden en ze behouden. Tilburg heeft daarbij het voordeel dat de stad zich dynamisch ontwikkelt, zoals met de Spoorzone. Bovendien heeft Tilburg een sterke culturele sector en opvallend industrieel erfgoed. Tilburg en creatief ondernemerschap horen bij elkaar.

Wat is er tot nu toe gedaan?

Wanneer je naar de grote lijnen kijkt naar de economische ontwikkeling van Tilburg, zijn dit de belangrijkste feiten:

 • De beweging naar de nieuwe economie is in gang gezet maar zit nog in de startfase. Daarom is het van belang om deze beweging vast te houden en door te zetten.
 • Met onder andere Mindlabs en Plan-T wordt werk gemaakt van versterking van de stedelijke economie en krijgt de Spoorzone als broedplaats steeds meer vorm.
 • Tilburg is voor de tweede keer uitgeroepen tot dé logistieke hotspot van Nederland.
 • Het nieuwe evenementen- en citymarketingbeleid biedt mogelijkheden om Tilburg nog beter in de schijnwerpers te zetten.
 • Het Cultuurplan draagt bij aan het aantrekkelijke vestigingsklimaat van de stad. Het Makersfonds geniet grote belangstelling.
Wat is er verder gedaan?

Zoomen we in op de economische ontwikkeling, dan valt het volgende te noteren:

 • In de Spoorzone krijgt Mindlabs steeds meer vorm: nu nog in het Deprezgebouw, binnenkort als ‘Startup Kitchen’ in een eigen nieuw onderkomen. Dankzij de samenwerking van diverse kennis- en media-partners én met een groeiend aantal startende bedrijven.
 • Ook in de Spoorzone ontwikkelt Plan-T zich dankzij het initiatief van een aantal vestigers tot een data-hub: een samenwerking tussen een groot aantal bedrijven die actief zijn op het gebied van datatechnologie en digitalisering.
 • Tilburg University en de gemeente willen een Young Professional Campus rond het thema ondernemerschap van de grond tillen.
 • Tilburg heeft samen met de regio Wes-Brabant de zogeheten Make & Moves deal gesloten met het rijk. Dit betekent financiële steun voor vernieuwing (digitalisering en circulaire economie) binnen traditionele sectoren als logistiek en maakindustrie.
 • Binnen Midpoint Brabant (het regionale economieprogramma voor de regio) is het circulaire programma Up-New opgezet, Het bedrijfsleven, zoals de textielindustrie, doet actief mee.
 • Het rijk en de provincie Noord-Brabant hebben financiële middelen toegezegd voor de trimodale ontsluiting (water, weg en spoor) van bedrijventerrein Loven.
 • De komst van het kunstdoolhof Metamaze Dolores naar de Spoorzone betekent een succesvolle combinatie van leisure en cultuur in de binnenstad.
 • De gemeente heeft het burgerinitiatief Versterking Cultuur in de Reeshof omarmd. Culturele activiteiten in Berkel-Enschot en Udenhout krijgen structureel ondersteuning.
Wat is er nog niet gedaan en wat staat er nog te gebeuren?

Niet alles wat in de periode 2018-2020 moest gebeuren, is al gedaan. Er zitten ook zaken nog in de pijplijn, waarover al wel besluiten zijn genomen.

 • De uitvoering van de onlangs vastgestelde Uitvoeringsagenda Versnelling Next Economy is pas net gestart. 
 • De resultaten van de agenda Circulair met de Stichting MOED en het programma Up-New met Midpoint Brabant zijn nog beperkt. Er doen zich kansen voor om te versnellen, onder andere met het thema textiel omdat de regio inmiddels een belangrijke partner is in Textile Valley.
 • Het Museumkwartier (De Pont, TextielMuseum) is in ontwikkeling. Of ook het Dröge-complex daarvan deel gaat uitmaken, hangt af van een nog te nemen besluit over de investeringen die daarvoor nodig zijn.

kunst en economie

Ik zou ervoor willen pleiten dat er dwarsverbanden tussen economie en cultuur worden ontwikkeld. Als de ene hand de andere wast en de gemeente faciliteert met een stukje ...

Tine van de Weyer

Bewonersparticipatie Wijkevoort

Heel mooi dat de gemeente en het College de bewoners en burgers van Tilburg zo wil betrekken bij ontwikkelingen in hun wijk en directe leefomgeving. Jammer dat de gemeent...

Stan

Stad van makers?

Tilburg huisvest musea en podia met een landelijke uitstraling. Leuk voor de VVV, die de stad graag mag afficheren als 'rauw', maar ondertussen zijn in het afgelopen dece...

Nick J. Swarth

Kunst en cultuur

Tilburg wil een stad van makers zijn en heeft de afgelopen jaren goede stappen gezet om dat te realiseren. Vooral het makersfonds is daarin van enorm belang voor het vest...

Wordpress site laten maken door Converzo.nl