Wordt Tilburg de toffe stad die ze wil zijn?

Ligt Tilburg op stoom met alle stedelijke ontwikkelingen en veranderingen? Zoals de Spoorzone, de binnenstad en andere gebieden. Hoe aantrekkelijk is Tilburg als stad om te wonen, te winkelen en je te vermaken?

Geef je mening! Hoe is het gesteld met de stedelijke ontwikkeling van Tilburg?
Is er voldoende bereikt en wordt er voldoende gedaan? Waar ben je tevreden over? Waar ben je niet tevreden over? Wat ontbreekt er volgens jou? Heb je ideeën of voorstellen? Op welk gebied of onderdeel moet er een tandje bij? En waar mag het een tandje minder?

Dat wil de gemeenteraad graag van je weten. Tot vrijdag 3 juli bestaat voor iedereen in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout de mogelijkheid om te reageren op de resultaten van de Tussenbalans.

Geef je mening ⮕ 

Raadsleden gaan ook graag met jou in gesprek om jouw mening of ideeën te horen.  Meld je aan voor de videobijeenkomst Vitale Stad!. Meer informatie >>

Wil je weten wat er in de Tussenbalans staat en wat onder dit thema valt? Klik dan op de onderstaande onderdelen.

Hier gaat het om!

Tilburg wil een stad zijn waar iedereen fijn kan wonen, werken, winkelen en verpozen. De wijken, buurten en dorpen bieden een diversiteit aan woonmilieus die van hoge kwaliteit zijn. Of dat nou in de Reeshof is, aan de Piushaven of in Tilburg Noord. In de binnenstad kun je behalve winkelen, uitgaan en ontmoeten ook wonen. Vooral studenten en jonge mensen vinden dat aantrekkelijk. Kenmerkend voor de ontwikkeling van de Tilburgse buurten, wijken en dorpen is dat we het samen doen: gemeente, inwoners en andere betrokken partners. Tilburg heeft geleerd dat het succesvol bouwen aan een toffe stad om een gezamenlijke aanpak vraagt. Die begint bij wat huidige en toekomstige inwoners nodig hebben.

Wat staat er centraal in de periode 2018-2022?

Een stad is eigenlijk nooit af en stedelijke ontwikkeling eindigt nooit. Het huidige gemeentebestuur bouwt voort op wat voorgaande besturen als basis hebben neergelegd. Zoals de omgevingsvisie 2040 die richting geeft aan de ontwikkeling die Tilburg voor ogen staat. Ook de ontwikkeling van de beoogde binnenstad van de 21e eeuw is doorgezet. Er is en wordt stevig geïnvesteerd in de stad. Dat doet de gemeente samen met uiteenlopende private partijen. En met de ondersteuning en instemming van provincie, rijk en Europa. Tilburg ontwikkelt zijn stad op zijn Tilburgs. Net zoals in Tilburg buurten, wijken en dorpen en vooral mensen met elkaar verbonden zijn, worden stedelijke ontwikkelingen met elkaar verbonden. Tilburg als verweven stad: universiteit met Spoorzone, de verbinding Stadsforum inclusief Paleis, Koningswei, Piushaven en Moerenburg. Evenals de verbinding tussen Spoorzone, het  Museumkwartier en Tilburg Noord. 

Wat is er tot nu toe gedaan?

Wanneer je naar de grote lijnen kijkt naar de stedelijke ontwikkeling van Tilburg, zijn dit de belangrijkste feiten:

  • Belangrijke stedelijke ontwikkelingen zijn van start gegaan of naderen hun afronding: binnenstad, Spoorzone, Piushaven.
  • Projecten staan niet langer op zichzelf, ‘de verweven stad’ wordt zichtbaar en er wordt aan nieuwe verbindingen gewerkt zoals Koningswei/Stadsforum.
  • Tilburg heeft verder gebouwd aan een rijke diversiteit van woonmilieus.
  • Honderd nieuwe gemeentelijke monumenten onderschrijven dat de rijke historie van Tilburg ook nu alle aandacht krijgt.
Wat is er verder gedaan?

Zoomen we in op de stedelijke ontwikkeling, dan valt het volgende te noteren:

  • Onderzocht wordt hoe je het gebied universiteit-Spoorzone en het gebied Museumkwartier-Spoorzone qua ruimtelijke beleving met elkaar kunt verbinden..
  • De LocHal en het Spoorpark in de Spoorzone zijn behalve als stedelijke ontwikkelingen ook aanwinsten vanwege hun maatschappelijke betekenis.
  • Met Willemsbuiten in Stappegoor, de laatste woonbuurten in de Reeshof, Noorderstreek, Zuiderpark, Koningsoord en den Boogerd heeft en krijgt Tilburg er weer een gevarieerd woningaanbod bij.
Wat is er nog niet gedaan en wat staat er nog te gebeuren?

Niet alles wat in de periode 2018-2020 moest gebeuren, is al gedaan. Er zitten ook zaken nog in de pijplijn, waarover al wel besluiten zijn genomen.

  • Een aantal belangrijke uitdagingen is nog niet voltooid: de herstructurering van bedrijventerreinen, het bouwen van voldoende middel dure huurwoningen, woningbouwprojecten voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en de huisvesting van arbeidsmigranten.
  • Een uitdaging is ook een passende invulling van de zuidoostelijke stadsentree Kempenbaan/Koningshoeven.
  • De verbouwing van het stadhuis heeft vertraging opgelopen.

Vitale stad

Met de komst van de Lochal, de andere ontwikkelingen in de Spoorzone, de Piushaven, Museumkwartier, als ook alle initiatieven rondom ‘Tilburg Stad van Makers’ staat T...

Paul J.

Stad van Makers

Tilburg afficieert zich als stad van makers. Terecht, want daarvan zijn er veel. Alleen al op de prachtige instellingen die de stad rijk is. Denk aan de diverse opleiding...

Patrick van Berkel

#ikwilwelcultuur en groen!

Tilburg heeft zicht de laatste jaren als Stad van Makers op de kaart gezet, lokaal, provinciaal en nationaal. Dat heeft een zeer positief effect gehad. Cultuurwethouder M...

Marieke Vromans

Kunst en Cultuur

320.000 likes voor cultuurplekken in Tilburg, een groei in het aantal bedrijven in de creatieve sector, meer waardering voor de kunsten door Tilburgers, kunst heeft een b...

Piet Menu

Cultuurbeleid moet inclusiever zijn

Tilburg kan trots zijn op het culturele klimaat in de stad. Veel talent, veel ervaring en veel ondernemend cultureel vermogen schuilt er in ons Berlijn van Brabant. Maar ...

Gerard korthout

Kunst en Cultuur – Stad van makers

Tilburg heeft zicht de laatste jaren als Stad van Makers op de kaart gezet, lokaal, provinciaal en nationaal. Dat heeft een zeer positief effect gehad. Cultuurwethouder M...

Geert Overdam

Cultuureducatie verstevigt in 2020

De gemeente heeft mooie initiatieven van een stevige basis voorzien. Theaters Tilburg en theater De Nieuwe Vorst zijn gezien in hun enthousiaste en risicovolle inspanning...

Gwen Sengers

Cultuur

Mijn advies voor de komende jaren: zorg ervoor dat naast de culturele partijen die nu voor de komende jaren weer mogen rekenen op steun van de gemeente, op z'n minst een ...

Sophie Lambo

Tilburgs cultuurbeleid

Tilburg is een toffe stad om in te wonen, in te werken en vooral ook een top plek om kunst en cultuur te maken en te beleven. En natuurlijk kan het altijd beter, mooier e...

Rob van Steen

Cultuurbeleid?

Een openbare Tussenbalans op het cultuurbeleid mist helaas. Terwijl cultuur vervlochten is in de 3 grote transformaties van de stad. Het is ook hiervoor een goed moment i...

M.Prins

Parkeerbeleid

Beste gemeente, In de Tilburgse Koerier las ik de oproep vanuit de gemeenteraad om je als medeburger te laten horen over het beleid welke de gemeente voorstaat. Je la...

E. Kuijpers

Groen

Nee, Tilburg wordt alsmaar minder groen, prachtige oude bomen moeten wijken voor huizen en restaurants, in de binnenstad wordt veel groen opgeruimd en vervangen door imit...

Jaco

stedenbouw en bereikbaarheid

Allereerst een groot compliment! Gemiddeld genomen doen jullie het uitstekend! Dat geldt voor jullie allemaal, ook al ben ik het politiek niet met iedereen eens, maar toc...

Bert Bruijnen

Kermis

Vergeet bij alle veranderingen in de stad de kermis niet die dreigt steeds meer ruimte te verliezen voor de echt grote atracties...

Peter1

Vitale stad – stedelijke ontwikkeling

Beste mensen van de gemeente, Het uitgangspunt om het gebied rond het stadhuis te ontwikkelen tot een ruimte met een hoge kwaliteit als het gaat om beeld en verblijf s...

Kees-Luc Simons

Entree Pieter Vreedeplein vanaf de Heuvel

De entree van het Pieter Vreedeplein is mij een doorn in het oog. Ik vroeg hier al op diverse apps en weduwes aandacht voor. Ik snap dat de horeca-ondernemers hun afval k...

Peer Elshout

Tof?

Is Tilburg tof? Nou, nee. De Tilburger heeft bij de laatste verkiezingen duidelijk niet gekozen voor een Linkse koers en links is helemaal niet zo tof als d66, PvdA, SP o...

J. V. Lieshout

Kunst en cultuur

Ik mis in de Tussenbalans een visie op het belang van kunst en cultuur in de stad. Tilburg is een stad van makers. Welk beleid wordt er gevoerd om ervoor te zorgen dat er...

Sander Neijnens
Wordpress site laten maken door Converzo.nl