Vijf centrale thema’s

In de Tussenbalans gaat het om vijf centrale thema’s, die ook de rode draad vormen van het bestuursakkoord. In de thema’s komen niet alle onderwerpen gedetailleerd aan de orde. Het gaat om de hoofdlijnen.

De raad stelt op 6 juli de Tussenbalans vast. En dan?

Op maandag 6 juli debatteert de gemeenteraad over de Tussenbalans. De raadsleden beschikken dan ook over alle informatie, die de digitale consultatie van de stad heeft opgeleverd. De raad kan tijdens het debat aan het college opdrachten meegeven, die verwerkt moeten worden in de begroting voor 2021 en de jaren erna. In september laat het college weten hoe dat gebeurt. De raad debatteert dan over de hoofdlijnen van de begroting. In november stelt de raad de begroting vast.

Wordpress site laten maken door Converzo.nl