Inwonersparticipatie rondom Wijkevoort

Ingezonden door: admin op 29-06-2020
  • Overal

De coalitie en het college verwijzen steeds naar afspraken uit 2014 en de omgevingsvisie uit 2015 waarin beschreven staat dat Wijkevoort mogelijk een luchtvaartcampus gaat worden. Op de website van de gemeente staat dat er geen bezwaar gemaakt kan worden tegen de omgevingsvisie omdat het document geen juridische status heeft. Er is met niemand hier gesproken. En het coalitie akkoord 2014-2018 maakt geen melding van afspraken van de ontwikkeling van Wijkevoort.

Drie jaar later, in 2017 ontvangen ca 50 huishoudens in de direct omgeving voor het eerst een uitnodiging om te reageren op de notitie reikwijdte MER. Er komen 38 zienswijzen binnen. Als deze notitie rond de zomer 2017 wordt aangenomen staat er en passage opgenomen waarin staat dat er nog niet kan worden aangegeven of je voor of tegen de plannen bent omdat het milieu effectonderzoek zal moeten uitwijzen of en hoe Wijkevoort er zal komen. Maar eind 2017 mogen we wel komen luisteren naar de presentatie over Masterplan Wijkevoort. Mensen hebben vragen, zorgen en bezwaren, maar het leidt niet tot enige aanpassingen van de plannen. Het milieu effectonderzoek is dan nog niet klaar.

Ondanks dat het milieu effect onderzoek niet gereed is wordt in 2018 het Masterplan Wijkevoort door de raad aangenomen en volgen er nog tal van collegebesluiten met de strekking: “alle ballen op Wijkevoort”. Saillant detail: er zijn allerlei stakeholders bevraagd bij de tot stand koming van het Masterplan, met uitzondering van omwonenden. Het hele woord omwonenden komt in het Masterplan niet voor. Ook geen vermelding van gedwongen vertrek.

Juni 2019 schrijven 14 belangenorganisaties een reactie op de perspectiefnota 2020 met vragen over Wijkevoort. Het stuk staat als enige ingekomen stuk op de lijst. We krijgen niet eens een bevestiging van ontvangst. Op aandringen van omwonenden en Reeshof aan Zet volgt er dat najaar een gesprek met de burgemeester. Pas daarna, november 2019 krijgen we een reactie van de wethouder op onze brief.Maar geen antwoord op onze vragen.

Pas in juni 2020, 6 jaar na de eerste afspraken binnen de coalitie, het Milieueffect onderzoek is dan na 3 jaar nog steeds niet gereed, start de omgevingsdialoog. Digitaal. Alle voorgaande interacties tussen gemeente en omwonenden zijn op initiatief geweest van de omwonenden. Met uitzondering van de gesprekken om mensen uit te kopen.

Vraag aan de gemeenteraad:

Als u dit terug leest, hoe denkt u dat wij over inwonersparticipatie denken?

Volgens de nieuwe omgevingswet hoort een omgevingsdialoog vroeg in het proces thuis en heeft bewonersparticipatie het doel om draagvlak te creëren om te voorkomen dat er lange en dure bezwaar procedures gaan volgen. U laat ons geen keus. Draagvlak is er niet, en zal er niet komen op deze manier.

Begrijpt u dat wij vol onbegrip lezen dat de gemeente Tilburg in 2019 is uitgeroepen tot overheidsorganisatie van het jaar? ‘De gemeente luistert goed naar de wensen vanuit de maatschappij…’.

Als dat zo is, waarom wil de gemeente pas helemaal achteraan in het proces als de kaarten al geschud zijn, in dialoog met ons? Waarom negeert de gemeente dan 4300 handtekeningen die er door ons zijn opgehaald?

Marjolein de Graaff

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar tussenbalans@converzo.nl

Mensen gaven deze mening tot nu:

Dit vonden anderen van het plan:

One Response to “Inwonersparticipatie rondom Wijkevoort”

  1. Ben het eens met marion

    C. Akkermans

Je staat op het punt om voor te stemmen op dit plan.

Je staat op het punt om tegen te stemmen op dit plan.

Behandel anderen zoals je zelf graag wordt behandeld (berichten met grof taalgebruik worden door de beheerder verwijderd).
Wordpress site laten maken door Converzo.nl