Binnenstad als werkgever en inclusief

Ingezonden door: Samantha van Rooij op 03-07-2020
  • Overal

plans

Inclusieve binnenstad
Grote mix van bewoners. Oud en jong, arm en rijk, verschillende leefstijlen, diversiteit aan huishoudentypes, tijdelijke bewoners (studenten, expats, RIBW-ers), kopers en huurders, verschillende opleidingsniveaus. Die veelzijdigheid is de kracht van de binnenstad. Dat levert veerkracht op en resulteert ook in tolerantie naar anderen.

Die brede basis in samenstelling behouden/koesteren. En zorgen voor balans. Dus:
kritisch zijn bij herontwikkelingen op doelgroep voor wie je bouwt:
. zorgen dat er speelvoorzieningen zijn waar (groot)ouders met (klein)kinderen naar buiten kunnen
· langer-thuis-in-eigen-huis – de binnenstad is de plek waar ouderen dicht bij voorzieningen kunnen wonen en de kans hebben om thuis oud te worden, daar willen wij graag met de gemeente aandacht voor vragen hoe wij hier gezamenlijk invulling aan geven.
·  ruimte voor bijzondere wooninitatieven.
·  er mist een ‘inloopruimte’ voor ouderen in de binnenstad (KBO verdwijnt, Contour De Twern afwezig). Tijd voor een multi ouderenvoorziening 3.0 passend bij 21e eeuw.

Binnenstad als werkgever
Aanbod van banen is groot en divers. Behoorlijk aandeel in werk voor mensen met een middelbaar opleidingsniveau. Wat de binnenstad levert als KernWerkGebied aan werk en inkomen is van belang voor de vitaliteit van wijken en buurten in de overige delen van de stad waar de werknemers wonen.
Zie ook thema Vitale Stad.
Werk is de beste preventie voor problemen die zich anders kunnen voordoen, voor iedereen die in staat is te werken. Door de Coronacrisis komt de werkgelegenheid verder onder druk te staan.
·       Voorstel is een apart loket of taskforce op te zetten voor alle werknemers in de binnenstad die werkeloos (dreigen te) worden, om ze direct aan een nieuwe baan of ander perspectief te helpen.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar plans@gmail.com

Mensen gaven deze mening tot nu:

Dit vonden anderen van het plan:

Je staat op het punt om voor te stemmen op dit plan.

Je staat op het punt om tegen te stemmen op dit plan.

Behandel anderen zoals je zelf graag wordt behandeld (berichten met grof taalgebruik worden door de beheerder verwijderd).
Wordpress site laten maken door Converzo.nl