#ikwilwelcultuur en groen!

Ingezonden door: Marieke Vromans op 02-07-2020
  • Overal

plans

Tilburg heeft zicht de laatste jaren als Stad van Makers op de kaart gezet, lokaal, provinciaal en nationaal. Dat heeft een zeer positief effect gehad. Cultuurwethouder Marcelle Hendrickx en de afdeling cultuur (o.a. Martin van Ginkel) gesteund door een groot deel van de Tilburgse Gemeenteraad hebben er flinke zet gegeven aan wat er op dit moment cultureel in Tilburg gebeurt. Makers en kunst en cultuurinstellingen hebben ook hun bijdrage geleverd. Maar het werk is natuurlijk nog lang niet af. Er zijn zeker nog verbeteringen mogelijk. Bijvoorbeeld; Maak het evenementenbeleid en het evenementenbudget integraal onderdeel van het cultuurbeleid. Investeer verder en meer in het makersfonds, voeg een productiesubsidie regeling en een twee jarige cultuursubsidie regeling toe aan het huidige instrumentarium. En zorg voor 4 jarenbudgetten die recht doen aan de ambitie Stad van Makers.

Betrek makers bij vergroening, klimaatadaptatie en leefbaarheid in de stad. Het ‘groen’ bij de schouwburg op de cityring kan zo veel beter en mooier. En voor hetzelfde budget, dat weet ik zeker! Maar ook alle ‘pocket’ parkjes die nu aangelegd worden en de klimaat adaptatie ambitie waarom worden hier de creatieven uit de stad niet bij gevraagd? Maak de stad van makers ook mét deze makers! Ik bied mij aan.

Stimuleer kunst in de openbare ruimte! Waar is cupudo gebleven en waarom wil het makersfonds hier niet aan bijdragen?

Evalueer de recente Brabants Stad 2021-2024 subsidieregeling en procedure grondig en als die regeling wordt gecontinueerd zorg ervoor dat de lokale autonomie en financiering een veel prominentere plaats krijgt is de Brabant Stad samenwerking. Ook een idee zou zijn om de kunst en cultuurinstellingen veel beter te monitoren door jaarlijks minimaal 2x per jaar een monitor gesprek met hen te voeren en de resultaten van die monitoring te gebruiken om twee-jaarlijks een state of the art – samen met de kunst en cultuursector – te maken en daarop het cultuurbeleid te baseren.

Ik maak mij oprecht zorgen. Laat het credo ‘stad van makers’ geen holle schil zijn.

Vriendelijke groet,

Marieke Vromans | Stedelijke acupuncturist

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar plans@gmail.com

Mensen gaven deze mening tot nu:

Dit vonden anderen van het plan:

Je staat op het punt om voor te stemmen op dit plan.

Je staat op het punt om tegen te stemmen op dit plan.

Behandel anderen zoals je zelf graag wordt behandeld (berichten met grof taalgebruik worden door de beheerder verwijderd).
Wordpress site laten maken door Converzo.nl