Kunst en cultuur

Ingezonden door: Jan op 01-07-2020
  • Overal

plans

Tilburg wil een stad van makers zijn en heeft de afgelopen jaren goede stappen gezet om dat te realiseren. Vooral het makersfonds is daarin van enorm belang voor het vestigingsklimaat en de inkomenspositie van kunstenaars in de stad. In de tussenbalans wordt echter alleen gesproken over het voortzetten van de koers van het huidige cultuurplan 2017-2020. Dit is onvoldoende.

De RIVM maatregelen en beperkingen van de 1,5 meter maatschappij zijn bedreigend voor het voortbestaan van sommige culturele instellingen die onmisbaar zijn voor een vitaal imago van Tilburg. Ook de gevolgen van het ontoereikende budget in de regeling Tilburg-Brabantstad gaan desastreuze gevolgen hebben voor de culturele infrastructuur van de stad. Al langer is er sprake van een lacune tussen de kunstvakopleidingen en het professionele werkveld, wat het vestigingsklimaat niet ten goede komt. Alumni van de kunstopleidingen hebben meer kansen nodig om inkomsten, huisvesting en werkruimte te vinden in Tilburg, anders verhuizen zij direct na hun opleiding naar de Randstad of het buitenland. Welke stappen zijn onder andere nodig:

– Structurele verhoging (minimaal verdubbeling) van het budget voor het makersfonds, om het vestigingsklimaat voor kunstenaars te versterken.
– Red bedreigde (kleinschalige) culturele instellingen van de ondergang, zoals dit ook gebeurt met 013 en Theaters Tilburg, zodat de sterke culturele sector behouden blijft en de arbeidsmarkt voor kunstenaars gezond.
– Stimuleer betaalbare werkruimte voor cultureel ondernemers: de huren van Stichting Ateliers zijn te hoog voor de meeste kunstenaars.
– Versterk het draagvlak voor kunst en cultuur in de samenleving. Kunstenaars en de culturele sector zijn al decennia onterecht het pispaaltje, terwijl de maatschappelijke en economische waarde cruciaal is voor een vitale stad. De Gemeente Tilburg kan sterker bijdragen aan het positieve imago van kunst en cultuur in de gemeenschap. Spreek misleidende informatie tegen, vergroot de kennis, stimuleer kunstonderwijs voor alle lagen van de bevolking.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar plans@gmail.com

Mensen gaven deze mening tot nu:

Dit vonden anderen van het plan:

Je staat op het punt om voor te stemmen op dit plan.

Je staat op het punt om tegen te stemmen op dit plan.

Behandel anderen zoals je zelf graag wordt behandeld (berichten met grof taalgebruik worden door de beheerder verwijderd).
Wordpress site laten maken door Converzo.nl