verloederend Tilburg

Ingezonden door: Hettie op 25-06-2020
  • Overal

plans

Ik woon in -nagenoeg- de binnenstad, beschermd stadsgezicht zelfs en vind het ongelooflijk hoe vies en vuil het hier eigenlijk altijd wel is. Ook op mijn fiets door andere wijken valt me altijd op dat er veel vuiligheid op straat ligt en perken, voortuinen, geveltuinen, bermen er gewoonweg niet bijgehouden uitzien. Ik ken voorbeelden van andere steden waar het blijkbaar wel kan om een prettig buitenklimaat te bewerkstelligen.

Ik heb me vaker afgevraagd hoe dit kan.

Wat ik inmiddels weet is dat er niet 1 oorzaak is aan te wijzen, maar meerdere, die elkaar waarschijnlijk versterken. Dit houdt vervolgens in dat er ook niet 1 oplossing is, maar dat meerdere partijen, zowel gemeente als burger er iets voor zullen moeten doen, wil de stad er schoon uitzien en waar het fijn is om buiten te zijn. Weet dat het besef van bestaande soortgenoten, die bewust al dan niet onbewust de zaak verzieken en vervuilen tot grote ergernis en erger leiden.

In de loop der tijd ben ik tot de conclusie gekomen dat:

– Jongeren het niet nauw nemen. Het uitgaansleven verergert het geheel. Kennelijk beseffen zij niet dat
eigen afval zoals blik, fles en verpakkingsmateriaal van vreetwaren zelf opgeruimd dient te worden, i.p.v
het schaamteloos op straat te smijten.

– Vele rokers vinden dat peuken op straat dienen te liggen i.p.v. in de eigen of openbare afvalemmer. Het
is zorgwekkend hoeveel nicotineafval in het riool terecht komt.

– Inwoners denken dat als zij een (voor) tuin hebben, deze zichzelf schoon spoelt. Een tuin dient te
onderhouden worden, dus ook daar dient afval opgeraapt te worden en dient het groen bijgehouden te
worden. Er is niets zo zielig als een tuintje dat de naam niet mag hebben, dat een uitgedroogd stukje
zand tentoonspreidt met een hele hoop verwilderd en uitgedroogd onkruid.

– Ook parkeerhavens aangepakt dienen te worden. Doordat auto’s de ruimten vaak vullen, blijft hier
onkruid en zwerfvuil liggen, wat vervolgens weer verwaaid. Dus gemeente!

– De huidige mens erg lui is en tevens geen omgevingsbewust zijn heeft. Bijna dagelijks zie ik mijn
soortgenoten over de rommel heen stappen, i.p.v. even te bukken. Iedereen -de uitzondering bevestigt te
regel- is wel in staat , de rug gekromd, zich turend op het scherm over straat of weg te bewegen, zonder
ook maar te zien wat er om zich heen gebeurt.

– Uithangborden, verkeersge- en verboden, verkeerswitaanduidingen op de straat een zeer rommelig en
desolaat straatbeeld creëren! Gemeente, pas op met nog meer onrust als muurschilderingen,
decoratieplastic op meterkasten en meer en verkeersaanduidingen in de schreeuwende kleur blauw!

– Straat onkruid met regelmaat verdelgd dient te worden, aangezien er zwerfvuil in blijft hangen.

– Hondenbezitters hun dier overal laten wateren en schijten.

Een opsomming van mogelijke oplossingen:

– Grote Bewustwordingscampagne over de verloedering van het straatbeeld, ook op scholen! Groots
opgezet en opvallend.

– De horeca moet meebetalen, zij faciliteren e.e.a. vervuilingsbelasting, met vermindering bij positieve
resultaten.

– Statiegeld op blik.

-Meerdere prullenbakken. Vaker ledigen.

– Parkeerhavens meenemen, in de vorm van wegblazen. Daar waar mogelijk onkruid wieden.

– Ongewenst gedrag keihard afstraffen, dus zeer hoge boetes voor straatbevuilers. Hier vallen ook
hondenbezitters onder die toch nog te vaak hun dier overal laten wateren en schijten, zonder het op te
ruimen. Ik zag in Spanje dat mensen de urine van hun huisdier met wat water wegspoelden. Dat is zo
het zou moeten.

– Gewenst gedrag belonen. Trakteer als gemeente op een gratis evenement voor een doelgroep, als
beloning. Dit bij wijze van heeft spreken, maar er is meer te verzinnen. Wees creatief. Dit zou ook
wijkgericht opgepakt kunnen worden.

– Werkgroep per stadsdeel, wijk.

– Buiten de horecazone, geen gelal en gezwalk met drank en vreetwerk op straat. Mensen kunnen de
verantwoordelijkheid niet aan. Dus tijdens evenementen ook geen gezuip op straat.

– Iedere burger houdt zijn eigen stoepje schoon, net als vroeger. Als een ieder het propje dat voor zijn
deur ligt opraapt en in de daarvoor bestemde prullenbak deponeert, krijgt afval geen kans zich te
verspreiden door weer en wind. En maak e.e.a. eens vrij van onkruid! Nog geen minuut per dag en zie
wat een verschil dit zal maken.
Dit is een taak van iedereen en niet voorbehouden aan een groepje vrijwilligers.

– Honden uitlaten op eigen grond middels een zandbak, of enkel en alleen binnen de daarvoor bestemde
zones. Het is onfatsoenlijk, smerig en asociaal, om de medemens op te zadelen met zowel poep als pies
de hoedanigheid van vegen, letterlijke drollen en bepiste gevels en groen.

– Elkaar aanspreken op positief als negatief gedrag.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar plans@gmail.com

Mensen gaven deze mening tot nu:

Dit vonden anderen van het plan:

Je staat op het punt om voor te stemmen op dit plan.

Je staat op het punt om tegen te stemmen op dit plan.

Behandel anderen zoals je zelf graag wordt behandeld (berichten met grof taalgebruik worden door de beheerder verwijderd).
Wordpress site laten maken door Converzo.nl