Wijkevoort is niet duurzaam

Ingezonden door: Matthijs de Klerk op 01-07-2020
  • Overal

plans

U stelt dat u zorgt voor minder CO2 uitstoot. De plannen voor de ontwikkeling van Wijkevoort vermeerderen juist de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. En de luchtkwaliteit is hier al niet best. Daar komen de uitbreiding van de A58 en vliegveld Gilze Rijen nog bij, maar die bijkomende vervuiling rekent de gemeente niet mee in de MER van Wijkevoort. Hoe verenigt u uw belofte voor minder maar uw plannen voor meer CO2, meer stikstof en meer fijnstof in de lucht?

U stelt dat u stappen zet op weg naar een circulaire economie. U wil zelfs in 2050 volledig circulair zijn. De plannen voor de ontwikkeling van Wijkevoort betreft logistieke centra voor klanten in heel Europa, waarbij het gros van het personeel wordt ingereden uit lage loon landen. Dit heeft niets met een circulaire lokale economie te maken, maar juist met uitbuiting van personeel, van vernietiging van landschap, van vervuiling van de lucht die we inademen. Hoe verenigt u uw belofte voor een circulaire economie wanneer uw plannen daar niet mee overeen komen?

U stelt dat u op zoek gaat naar emissie-loze mobiliteit. De plannen voor de ontwikkeling van Wijkevoort betreft juist een enorme toename aan emissie-rijke vieze vuile vrachtwagens, 8000 extra per dag, en nog eens 10000 auto’s per dag, allemaal langs onze woonwijken. Er worden door de gemeente en lobby beloftes gedaan dat we over enkele generaties elektrische vrachtwagens zullen hebben, maar dat is veel te ver weg. Zelfs de laagste drempel voor electrisch transport legt u niet vast in uw plannen. Hoe verenigt u uw belofte voor uw zoektocht naar emissie-loze mobiliteit met het doen laten toenemen van emissie-rijk transport?

U stelt dat u zorgt voor minder CO2 uitstoot. Er worden beloftes gedaan dat de extra stikstof NO2 wordt gesaldeerd met het uitkopen van boeren (ammoniak), maar die NO2 vliegt wel de gemeentegrenzen over naar Natura2000 gebieden, terwijl die ammoniak lokaal was blijft hangen. En salderen mag helemaal niet van Remkes, dus goede kans dat dat weer sneuvelt bij de Raad van State over een paar jaar. De gemeente verschuilt zich achter trucjes en listen van de provincie om de uitspraak van de Raad van State te omzeilen, maar dat is niet duurzaam, dat houdt geen stand, dat weet u ook en toch gaat u door, dat zou juist strafbaar moeten zijn. Dan zitten wij bewoners over een paar jaar dus opgescheept met een reeds ontwikkeld industriepark die u er doorheen bedrogen heeft maar waar we nooit meer vanaf komen. Hoe verenigt u uw belofte voor meer duurzaamheid terwijl uit uw plannen blijkt dat u alleen naar de korte termijn zoekt naar stikstof trucjes om de hoogste rechter te misleiden? Wat moet de burger daar van denken?

U stelt dat u oog heeft voor biodiversiteit, landschap en erfgoed. In de plannen voor Wijkevoort moeten we beschermde dieren zoals de steenuil en weidevogels gedag gaan zeggen. U stelt te hopen dat de marter nog wel in de berm van het industriepark zal blijven, maar u houdt niemand voor de gek. In het ene rapport noemt u het Wijkermeer een bijzondere ecologische plas die behouden blijft in de ecologische hoofdstructuur, maar in in de presentatie in de omgevingsdialoog wordt er afgedaan met een dooie plas die niet veel bijzonders huist; dat is dus blijkbaar ecologische hoofdstructuur die u ons beloofd. Uw extra stikstof uitstoot wordt alleen middels een reductie in ammoniak gesaldeerd maar de extra NO2 vliegt de gemeentegrens over naar Natura2000 gebieden zoals de Loonse en Drunense duinen, de Regte Heide & Riels laag, het Ulvenhoutse bos. Allemaal Natura2000 gebieden die al jaren te boek staan als stikstof overbelast waardoor alles vergrast en de biodiversiteit verdwijnt. Hoe verenigt u het verjagen van de steenuil en het vergrassen van de heide door uw plannen met uw duurzame ambitie?

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar plans@gmail.com

Mensen gaven deze mening tot nu:

Dit vonden anderen van het plan:

Je staat op het punt om voor te stemmen op dit plan.

Je staat op het punt om tegen te stemmen op dit plan.

Behandel anderen zoals je zelf graag wordt behandeld (berichten met grof taalgebruik worden door de beheerder verwijderd).
Wordpress site laten maken door Converzo.nl